• PVGIS - Eiropas Komisijas pētīšanas institūta fotovoltu ģeogrāfiskā informācijas sistēma
  Šajā mājas lapā ir iespējams aprēķināt saules elektrostacijas
  http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
 • EUROSOLAR - Eiropas atjaunojamo enerģijas resursu asociācija (AER)
  Eiropas neatkarīgā AER asociācija
  http://www.eurosolar.org
 • Solar Keymark - saules kolektoru testēšanas sertifikāts
  ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation) kopā ar Standartizācijas organizāciju (CEN) un Eiropas Komisijas Eiropas Komiteju atbalstu ir izstrādājusi saules kolektoru testēšanas sertifikātu “Solar Keymark”, kas apliecina, ka produkts atbilst Eiropas Savienības standartiem. Šī sertifikācijas centra “Solar keymark” mājaslapā publiski ir pieejami dati par visiem saules kolektoriem, kuri ir sertificēti ar “Solar Keymark” sertifikātu.
  http://www.estif.org/solarkeymark/index.php
 • AS "Sadales tīkls" - Mikroģeneratora pieslēgums
  Informācija par mikroģeneratoru pieslēgšanas procedūru
  http://www.sadalestikls.lv/lat/klientiem/pieslegumi/mikrogeneratoru_pieslegums/mikrogeneratora_piesleguma_ierikosana/