Tā ir tava saule, tā ir tava enerģija!

2011-04-14 13:34

Enerģija ir svarīgs faktors, kas nepieciešams mūsu izdzīvošanai. Palielinoties zināšanu apjomam par klimata pārmaiņu draudiem, jāpiekrīt, ka vienlīdz svarīgs ir arī veids, kādā enerģija tiek iegūta. Tieši tādēļ patlaban ir tik svarīgi nomainīt enerģijas ieguves avotus no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem, piemēram, saules enerģiju. Tie vēl nekad nav bijuši tik pieejami, kā tagad.

Fotoelektriskā procesa rezultātā iegūtā saules enerģija ļoti strauji gūst popularitāti visā pasaulē. To izmanto gan attālinātās vietās, kur saules paneļi ir vienīgais pieejamais elektroenerģijas avots, gan arī priekšpilsētās un lielu pilsētu centros, kur māju īpašnieki un uzņēmumi izmanto jumtus, lai iegūtu saules enerģiju ar fotoelektrisko iekārtu palīdzību, enerģijas pārpalikumu pārdodot tīklu operatoriem – un kopējais pieprasījums pēc saules elektroenerģijas ievērojami pieaug.

Saules enerģija katram pilsonim dod iespēju individuāli ražot „tīru” strāvu, neradot CO2 izmešus – tas ir fundamentāls un tiešs apkārtējai videi draudzīgu uzskatu atspoguļojums.

Tā ir tava saule, tā ir tava enerģija!

Vairāk informācijas:
http://www.yoursunyourenergy.com/

Iet atpakaļ