Niecīgs atbalsts mājsaimniecībām - neto uzskaite stāsies spēkā 2014. gadā janvārī

2013-10-16 11:26

2013. gada 10. oktobrī Saeima galīgajā lasījumā atbalstījusi Ekonomikas ministrijas izstrādātos grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, kas stāsies spēkā nākamā gada 1. janvārī. Tā sastāvā ir arī neto uzskaites princips, kas ir nekomerciāla uzskaites un norēķinu metodika mājsaimnciecībām, kas ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem (AER). Norēķina metodika ir tikai piemērota elektroenerģijas komponentei un nevis gala tarifam. Kā īstu atbalstu AER izmantošanai mājsaimniecībās šo likumu nevar uzskatīt, jo ieguldīto investīciju atmaksāšanās laiks nav izrēķinams – neatkarīgi no izmantotās tehnoloģijas (saules pv sistēma vai vēja ģeneratori). Līdz ar to Latvijas neto uzskaites (net metering) variants ir viens no vājakiem Eiropas Savienībā. Jaunais likums diemžēl arī mudina lietotājus apsvērt izmantot mikroģeneratorus ar akumulatoriem, arī ja tehniski tas nav nepieciešams. Uzskaites lietošana ir iesakāma tikai gadījumos, kuros saražotā elektroenerģija maksimāli tiek iztērēta tiešā veidā un neplūst atpakaļ sadales tīklā.

Iet atpakaļ