Būvklimatoloģija

2012-02-10 12:09

Saules paneļu un kolektoru stiprinājumi ir vieni no svarīgākajām sistēmu sastāvdaļām. Stiprinājumiem jāatbilst visām drošības normām un tie arī nosaka sistēmu darbības ilgumu. Iesakām iepazīties ar MK noteikumiem nr. 376 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"". Skat. šeit.

Iet atpakaļ