Šeit tiek apkopota informācija par Latvijā uzstādītām saules enerģijas tehnoloģijām.
Pārsvarā tās ir saules elektrostacijas vai mikroģeneratori un saules kolektoru sistēmas.

Savāktie dati balstās uz mūsu biedru, citu lietotāju un AS "Sadales tīkls" brīvprātīgi sniegto informāciju.

Līdz 2015. gada 1. maijam esam apzinājuši daļu Latvijā uzstādītās jaudas:

- saules elektrostacijas un mikroģeneratori (tīklievade, grid-connected): apm. 1300 kWel
(165 mikroģeneratori ar kopīgo jaudu 915 kW un 12 saules elektrostacijas ar jaudu 385 kW);

- saules elektrostacijas un mikroģeneratori (autonomas, off-grid): apm. 50 kWel;

- saules termiskās sistēmas (kolektori, solar thermal): virs 800 kWth.

 

 

 

JRC logo

Eiropas Komisijas apvienotais pētīšanas centrs
Saules enerģijas potenciāla pārskats ES valstīs [skatīt G13_optim, countr_avg]